Cải cách hành chính ở cấp xã dưới thời vua Lê Thánh Tông

Bài viết phân tích những nội dung cải cách và lý giải những thành công của cuộc cải tổ cấp xã dưới triều vua Lê Thánh Thông – một trong những cuộc cải cách thành công nhất, góp phần hoàn thiện khuôn mẫu của bộ máy nhà nước dưới thời phòng kiến. Qua đó rút ra kinh nghiệm trong quá trình cải cách chín...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Thị Yến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!