Đảng cộng sản Việt Nam những trang sử vẻ vang (1930-2002): Sách kỷ niệm 20 năm tạp chí lịch sử đảng (1983-2002)

Sách tuyển chọn các bài viết của các nhà lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam đăng trên tạp chí lịch sử đảng trong 20 năm qua về chặng đường lịch sử vẻ vang của đảng cộng sản Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 Đ106c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 11-14-2004 00:00  Gọi tài liệu này về