Đau xót nạn bóc lột lao động nhà quê

Bài báo nêu nạn bóc lột lao động nhà quê của các Công ty môi giới tp. HCM, họ thiết lập một mạng lưới vệ tinh rải khắp các bến xe để vét lao động từ các tỉnh lên và sau đó bán cho các ông chủ nhà vườn ở Lâm Đồng, trung bình mỗi ngày vệ tinh mua được 20 lao động, những lao động gom này bị bóc lột bằn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Lộc
Đồng tác giả: Đức, Phú
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!