Nhức nhối chất thải y tế

Bài báo nêu cả nước có 200 lò đốt rác thải y tế. Mỗi ngày, các cơ sở y tế trong cả nước thải ra khoảng 500 tấn rác thải, trong đó 10% là chất thải nguy hại, cùng với đó là hàng100 ngàn mét khối nước thải y tế. Tuy nhiên vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay chính là công tác quản lý đang vi phạm tràn la...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Khang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!