Quản lỏng, rác thải y tế biến thành nguyên liệu tái sinh

Bài báo nêu mỗi ngày rác thải y tế tới 500 tấn, dự kiến năm 2015 rác thải y tế trong cả nước lên tới 700 tấn/ ngày, hiện còn 33% bệnh viện tuyến huyện và tỉnh không có hệ thống lò đốt. Thiếu hệ thống xử lý chất thải và lỗ hổng trong quản lý, khiến vi phạm trong lĩnh vực này đang diến ra tràn lan...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Oanh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!