Quản lý rác thải y tế vẫn... rối

Bài báo cho rằng việc quản lý các chất thải y tế vẫn chưa đúng quy định, tại nhiều cơ sở y tế vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Khó khăn nhất hiện nay hầu hết các bệnh viện còn thiếu kinh phí cho việc đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế, đặc biệt là ở tuyến cơ sở...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Huyền
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!