Vỡ đường ống nước sông Đà: 70.000 hộ dân điêu đứng vì mất nước

Bài báo phản ánh lần vỡ thứ 7 đường ống nước sông Đà, các lần tái diễn sự cố gần nhau hơn khiến cho đời sống nhân dân điêu đứng. UNBD thành phố Hà Nội yêu cầu ViWaco khẩn trương khắc phục sự cố, cấp đủ nước trở lại cho dân. Nguyên nhân vỡ đường nước là do chất lượng của ống không đồng đều, công trìn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quang Hiệu
Đồng tác giả: Phạm, Huệ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!