Để ngân hàng yếu kém phá sản mới là tái cơ cấu ngân hàng?

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Liễu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!