Không được đổ nợ xấu lên đầu dân

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Hữu Sự
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!