Sửa đổi Bộ luật hình sự(BLHS): Có thể thay thế "tử hình" bằng "chung thân suốt đời"

Lưu vào:
Tác giả chính: Lương Kết
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!