Có nên thay thế hình phạt tử hình bằng hình phạt chung thân không ân giảm?

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Thư
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!