Sửa đổi luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và yêu cầu cải cách tư pháp

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Ngọc Vinh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!