Bàn về khái niệm "Văn bản quy phạm pháp luật" trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Minh Đoan
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!