Một số định hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010

Sách tìm hiểu nội dung, bản chất của chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu, đánh giá thực trạng thực hiện CNH, HĐH ở Việt Nam từ 1986 đến nay, giới thiệu kinh nghiệm thành công của một số nước châu á trong việc thực hiện CNH hướng về xuất khẩu, đề xuất giải pháp đẩy mạnh CNH, HĐH của VN tron...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2002
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9597 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn