Nghiên cứu vấn đề đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững trong hoạt động xây dựng pháp luật ở nước ta hiện nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Động
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00692nab a2200205 p 4500
001 45919
005 20161019045612.0
008 141018|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Nguyễn, Văn Động 
245 1 |a Nghiên cứu vấn đề đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững trong hoạt động xây dựng pháp luật ở nước ta hiện nay 
653 |a Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
653 |a phát triển bền vững 
653 |a xây dựng pháp luật 
773 |t Luật học  |d Số 10-2008 
901 |a CV77 
902 |a pl 
911 |a Trần Thu Trang  |b 18/10/2014  |d TVL140025161 
942 |c BT 
999 |c 45892  |d 45892