Tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất các giải pháp

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Trung Hiền
Đồng tác giả: Nguyễn, Thị Mỹ Tiên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!