Thành công của Nhật bản những bài học về phát triển kinh tế\

Tác giả phân tích bức tranh toàn cảnh về giai đoạn phát triển kinh tế của Nhật những năm sau chiến tranh, mà nguyên nhân thành công là khả năng chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giới thiệu 13 nguyên nhân làm nên vị trí to lớn của Nhật trong nền kinh tế thế giới hiện nay; phân tích vai trò quan trọng của đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hisao Kanamoki
Đồng tác giả: Đoàn, ngọc Cảnh, Lưu, ngọc Trịnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.952 Th107c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn