Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Phật giáo ở Chiangmai và Bangkok qua một số ngôi chùa tiêu biểu: Một số ghi chép điền dã\

Sách giới thiệu những đặc điểm kiến trúc và nghệ thuật dân tộc Thái Lan; những yếu tố ngoại sinh gia nhập vào các công trình Phật giáo của Thái Lan

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Lệ Thi
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 720 Ngh250t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn