Trích dẫn APA

Dương, K. T. N. Giải quyết phá sản ngân hàng thương mại theo pháp luật của một số nước.

Chicago Style Citation

Dương, Kim Thế Nguyên. Giải Quyết Phá Sản Ngân Hàng Thương Mại Theo Pháp Luật Của Một Số Nước.

Trích dẫn MLA

Dương, Kim Thế Nguyên. Giải Quyết Phá Sản Ngân Hàng Thương Mại Theo Pháp Luật Của Một Số Nước.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.