Vấn đề trừng phạt kinh tế trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ: Sách tham khảo\

Sách trình bày khái quát quá trình thực hiện chính sách trừng phạt kinh tế của Mỹ, các hình thức, biện pháp thường được áp dụng, vai trò của cơ quan lập pháp, hành pháp Mỹ trong việc ra quyết định trừng phạt kinh tế, một số trường hợp cụ thể...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thái Yên Hương
Đồng tác giả: Nguyễn, Diệu Hương, Nguyễn, Thu Hằng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.973 V121đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn