Khai thác nguồn vốn tín dụng nhà nước ưu đãi cho đầu từ phát triển\

Sách giới thiệu cơ chế vận hành và quản lý hoạt động tín dụng đầu tư ưu đãi của nhà nước, hướng dẫn cách tiếp cận và khai thác nguồn vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước cho những tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm kiến nguồn vốn tín dụng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thái, Bá Cẩn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.7 Kh103t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn