Nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT TƯ Vũ Quốc Hùng: Còn bao nhiêu người như ông Trần Văn Truyền?

Lưu vào:
Tác giả chính: Phùng Sưởng
Đồng tác giả: Trần, Hoàng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!