Huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Công trình nước sạch xây xong, dân vẫn "khát"

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Kiên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!