Người dân miền Trung - Tây Nguyên chịu nhiều tổn thương do thủy điện gây ra gây ra

Lưu vào:
Tác giả chính: Đăng Khoa
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!