Hơn 1.300ha rừng bị "xẻ thịt" ở Bản Đôn: Công ty caosu Đắc Lắc phải chịu trách nhiệm

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Trung Kiên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!