Huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình): Xả rác công nghiệp kiểu "tu hú đẻ nhờ"

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan Huyền
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!