Một số học thuyết kinh tế tiền tệ của các nhà kinh tế thị trường\

Trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường vấn đề can thiệp của yếu tố tiền tệ có tác động gì đến nền kinh tế, và những chính sách gì để khống chế, điều tiết? Hai nội dung trên sẽ giải đáp cho các nhà phân tích chính sách có câu trả lời thỏa đáng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, quang Tụê
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương