Việc nghiên cứu, sửa đổi Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng hình sự phải quán triệt đầy đủ, đúng đắn quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp

Lưu vào:
Tác giả chính: Trương, Tấn Sang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!