Thực trạng cơ sở dữ liệu hộ tịch hiện nay và quan điểm, định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

Lưu vào:
Tác giả chính: Nghiêm, Hà Hải
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!