Chuyện kể của những người giúp việc Bác Hồ

Sách giới thiệu hồi ức về Bác Hồ của những người giúp việc và phục vụ Bác qua các thời kỳ: từ khi Bác ở chiến khu Việt Bắc đến khi Người về thủ đô Hà Nội cho đến những năm cuối đời

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Bảo tàng Hồ Chí Minh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thông tấn, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 Ch527k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn