Chương Han - sử thi Thái\

Giới thiệu toàn văn Chương Han-sử thi tiêu biểu của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam, với nhân vật trọng tậm là một nhân vật anh hùng tên Chương, chiến đấu cho sự thống nhất toàn bộ địa bàn cư trú của người Thái

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Ngọc Tuấn
Đồng tác giả: Phan, Đăng Nhật
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.209 Ch561h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn