Sửa đổi, bổ sung các quy định về vật chứng trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Văn Vịnh
Đồng tác giả: Nguyễn, Duy Quang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!