Cần sửa đổi, bổ sung các quy định về chứng cứ và thu thập chứng cứ trong Bộ luật tố tụng hình sự

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Văn Thực
Đồng tác giả: Trần, Quỳnh Hoa
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!