Tìm hiểu về Luật Thuế - Phí - Lệ phí\

Sách hệ thống các văn bản pháp luật quy định về thuế, phí, lệ phí và giải đáp có tính chất tình huống trong công tác quản lý và thu nộp thuế

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai, Văn Duẩn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.04 T310h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn