Sự phát triển của cá nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Sách tham khảo\

Sách phân tích và dự báo sự tác động của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đối với sự phát triển cá nhân, đề xuất giải pháp để xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, lòng nhân ái, tôn trọng tình nghĩa, có ý thức cộ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đoàn, Đức Hiếu
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 302.5 S550p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn