Trích dẫn APA

Đinh, T. C. Một số vấn đề về thực hiện hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012.

Chicago Style Citation

Đinh, Thị Chiến. Một Số Vấn đề Về Thực Hiện Hợp đồng Lao động Theo Quy định Của Bộ Luật Lao động Năm 2012.

Trích dẫn MLA

Đinh, Thị Chiến. Một Số Vấn đề Về Thực Hiện Hợp đồng Lao động Theo Quy định Của Bộ Luật Lao động Năm 2012.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.