Văn học Việt Nam thế kỷ XX: Kịch bản chèo (1945 - 2000)/ Quyển Sáu - Tập II

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Thanh Hiền (Sưu tầm và biên soạn)
Đồng tác giả: Thành, Diệp (Bổ sung và hiệu chỉnh)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.922 V115h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn