Văn học Việt Nam thế kỷ XX: Tiểu thuyết 1945 - 1975/ Quyển Một - Tập XX

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai, Quốc Liên (Chủ biên)
Đồng tác giả: Chu, Giang (Biên soạn), Nguyễn, Cừ (Biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương