Văn học Việt Nam thế kỷ XX: Tiểu thuyết 1975 - 2000/ Quyển Một - Tập XLV

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Cừ
Đồng tác giả: Ban biên tập (Sưu tầm, Biên soạn), Nguyễn Anh Vũ (Sưu tầm, Biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.922 V115h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn