Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ 1873 - 1954/ Tập 2

Lưu vào:
Tác giả chính: Đào, Thị Diến TS. (Chủ biên)
Đồng tác giả: Đỗ Hoàng Anh (Tham gia biên soạn), Hoàng Thị Hằng (Tham gia biên soạn), Vũ Văn Thuyên (Tham gia biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Hà Nội, 2010
Series:Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.731 H100n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn