Triển khai chiến lược kinh doanh\

Sách giới thiệu những khái niệm, loại chiến lược kinh doanh; phương pháp phân tích tiếp thị học và kinh tế học, nghiên cứu sự tương tác giữa tổ chức và chiến lược, sự triển khai một hệ thống kế hoạch kinh doanh

Lưu vào:
Tác giả chính: David A. Aaker.
Đồng tác giả: Đào, Công Bình, Minh Đức
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: NXB. Trẻ, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658.4012 Tr305k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn