Một số vấn đề về tài phán hành chính ở Việt Nam\

Tác giả đã nêu định nghĩa, nội dung của tài phán hành chính, vị trí của hành chính tài phán trong nền hành chính quốc gia: đó cũng là sự cần thiết phải thành lập tòa án hành chính ở nước ta, góp phần vào công cuộc cải cách hành chính xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, bình Vọng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.06 M458s
Bản Unknown Checked outHạn: 11-24-2004 00:00  Gọi tài liệu này về