Trích dẫn APA

Nguyễn, T. L. T., Lê Thùy Ly ThS, Nguyễn Xuân Kính GS.TS., & Phan Lan Hương ThS. (2010). Tục ngữ ca dao dân ca Hà Nội. Hà Nội: Hà Nội.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Thúy Loan ThS., Lê Thùy Ly ThS, Nguyễn Xuân Kính GS.TS, and Phan Lan Hương ThS. Tục Ngữ Ca Dao Dân Ca Hà Nội. Hà Nội: Hà Nội, 2010.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Thúy Loan ThS., Lê Thùy Ly ThS, Nguyễn Xuân Kính GS.TS, and Phan Lan Hương ThS. Tục Ngữ Ca Dao Dân Ca Hà Nội. Hà Nội: Hà Nội, 2010.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.