Địa chí Cổ Loa/

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Quang Ngọc GS.TS.
Đồng tác giả: Vũ Văn Quân PGS.TS. (Đồng chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Hà Nội , 2010
Series:Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 915.973 Đ301c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn