Câu đối Thăng Long - Hà Nội/

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Thịnh PGS.TS. (Chủ trì)
Đồng tác giả: Đinh Thanh Hiếu (Tuyển dịch và giới thiệu), Lê Phương Duy (Tuyển dịch và giới thiệu)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Hà Nội, 2010
Series:Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.209 C125đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn