Lịch sử Thăng Long Hà Nội/ Tập 2

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Huy Lê (Chủ biên)
Đồng tác giả: Đoàn Minh Huấn (Ban biên soạn), Hoàng Xuân Chinh (Ban biên soạn), Nguyễn Bình Ban (Ban biên soạn), Nguyễn Ngọc Hà (Ban biên soạn), Trần Thị Thu Hương (Ban biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Hà Nội, 2012
Series:Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.731 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn