10 nhà ngoại giao lớn thế giới\

Sách giới thiệu sơ lược tiểu sử, chiến lược, sách lược đối ngoại của 10 nhà ngoại giao đã có sự đóng góp cho việc xác lập nguyên tắc ngoại giao quốc tế

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Triều
Đồng tác giả: Hồ, Lễ Trung, Phong Đảo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.2092 M558n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn