10 nhà thám hiểm lớn thế giới: Thập đại tùng thư\

Sách giới thiệu sơ lược tiểu sử và sự nghiệp thám hiểm mang ý nghĩa toàn cầu của 10 nhà thám hiểm có những đóng góp to lớn với lịch sử nhân loại: Marco Polo, Ibn Battutahk, Christopher Columbus, Amerigo Vespucci, Vasco De Gama, Ferdinand Magelland, James Cookee, David Lingvingston, Roald Amundsen...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trương, Quảng Trí
Đồng tác giả: Phong Đảo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 910.92 M558n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn