Biển Đông cuộc tìm kiếm đồng thuận nan giải: Sách tham khảo nội bộ/

Lưu vào:
Tác giả chính: Lokshin, G.M.
Đồng tác giả: Kobelev, E.V. Tiến sĩ sử học (Chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2015
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.16 B305đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn