Chính sách tăng trưởng xanh ở một số nước Asean trong bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tế và ứng phó với biến đổi khí hậu: Sách chuyên khảo/

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Huy Hoàng TS. (Chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9 Ch312s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn